info@starfitnessclub.com 22411688
تی آر ایکس چیست

تی آر ایکس یا تمرین بدنسازی معلق ساده ترین شکلی مجموعه ای منحصر به فرد تمرینات قدرتی که با وزن بدن انجام می شود. این حرکات آموزشی از ورزش های رایج از این نظر متفاوت است که دست ها یا پاهای کاربران عموما در یک نقطه تکیه گاه (اتصال) تکیه دارند پشتیبانی می شوند، در حالی که طرف مقابل بدن با زمین در ارتباط است. با استفاده از TRX درصد دلخواهی از وزن بدن در بخش موردنظر متمرکز شده و به عنوان یک تمرین جنبشی به حرکت در می آید. آویزان کردن TRX به یک نقطه ترکیب ایده آلی از حرکات ایستاد و پویا در غالب تمرینات قدرتی استقامتی تعادلی وو هماهنگی عضلات و انعطاف پذیری و قدرت و پایداری هسته ای به طور همزمان را ارایه می دهد. TRX (بدنسازی معلق) زوایا و سطوح حرکت بی شماری را برای تمام تمرینات ارایه می دهد و به ما امکان می دهد که همانطور زندگی می کنیم ورزش می کنیم نه اینکه فقط بنشینیم و در یک جهت عضلات را در یک زمان حرکت دهیم. صدها تمرین را برای هر ورزش یا هر هدف مشخص برای دستیابی به تناسب اندام TRX ایجاد می کند.

X