info@starfitnessclub.com 22411688
کراس فیت چیست

کراس فیت یک شرکت تناسب اندام در سال ۲۰۰۰ است که شامل ورزش های فیزیکی و مسابقات پرورش اندام می شود. عناصر تمرینات کراس فیت اینتروال های بسیار شدید، وزنه برداری، پلایومتریک ترکیبی از ژیمناستیک و ورزش های سبک بدون وسیله است. کراس فیت یک برنامه قدرتمند و مطبوع است. این ورزش ترکیب دائمی متنوع از ورزش های ایروبیک ( هوازی) تمرین های وزن بدن و هم چنین وزنه های آزاد سنگین است. عملکرد این تمرینات بر روی بدن بهبود تناسب اندام، افزایش ظرفیت تنفسی، قدرت و انعطاف است سالن های ورزشی کراس فیت تجهیزاتی شامل وزنه، دمبل، حلقه های ژیمناستیک، میله های کششی، طناب پرش، کتل بل، توپ های درمانی، باندهای مقاوم و دستگاه پارویی باید داشته باشند بازی های کراس فیت: بازی و مسابقات کراس فیت هر تابستان از سال ۲۰۰۷ برگزار می شود. شامل عناصر جالبیست مثل شنا در آب های ناهموار و پرتاب سافت بال. شعار این مسابقات این است: برای هرچیز باید آماده باشید

X