info@starfitnessclub.com 22411688

۱- مبتدیان حداقل تا ۶ ماه به این فکر نباشند که برنامه تمرینی آنان بایستی مثل حرفه ای ها پربار و سنگین باشد،زیرا اولا آنان راه درازی در پیش دارند تا به آن حد تمرینات برسند ، ثانیا تمرین با آن فشار باعث خواهد شد که یک مبتدی دچار تمرین زدگی و یا به اصطلاح

از فواید این برنامه، افزایش قدرتی است که در عضلات سرشانه, سینه, پشت بازوها و در کل تمام بدن رخ می دهد این برنامه در هفته ۳جلسه تمرین را پیشنهاد میکند که هر کدام یک ساعت زمان لازم دارد ناگفته نماند که باید در کنار این برنامه از یک رژیم غذایی خوب هم استفاده کرد

X